4_caroussel_schrijven.jpg

Vergoede behandeling ONL

Breekveldt Remedial Teaching is medebehandelaar dyslexie. Kinderen die zijn gediagnosticeerd met ernstige, enkelvoudige dyslexie door een GZ-psycholoog van het HCO of een andere organisatie die is aangesloten bij Onderwijszorg Nederland (ONL), komen in aanmerking voor een vergoede behandeling. Tot 1 januari 2015 werd dit vergoed door de zorgverzekeraar. Vanaf 1 januari 2015 wordt de behandeling betaald door de gemeente. Breekveldt Remedial Teaching biedt behandeling van dyslexie, zoals voorgeschreven door ONL.

Deze behandeling bestaat uit een wekelijkse individuele sessie van ongeveer 55 minuten. Hierin komt zowel de spelling als het lezen aan bod. Het kind krijgt oefeningen mee naar huis. Hulp van ouders is hierbij essentieel. De behandeling neemt maximaal 1½ jaar in beslag (49 behandelingen). Op vaste momenten tijdens de behandeling wordt de voortgang van het kind geëvalueerd. De voortgang wordt besproken binnen een multidisciplinair team. Dit bestaat in ieder geval uit een GZ- en/of NIP kinder-en Jeugd-psycholoog of (NVO-generalist) ortho-pedagoog van het HCO en de behandelaar van uw kind. De voortgang wordt uiteraard ook besproken met u en de school.

Uitgangspunten bij de behandeling van dyslexie:

  • Het vergroten van de lees- en spellingvaardigheid van het kind met een vaste methode. Hierbij ligt grote nadruk op het herkennen van de (klank)structuur van woorden en het bevorderen van het vloeiend lezen.
  • Aandacht voor specifieke problemen van het kind.
  • Vergroten van de leesmotivatie en het kind leren omgaan met zijn/haar leesproblemen.
  • ONL hecht zeer aan een goede samenwerking met ouders en scholen. Leraren, interne begeleiders en ouders/opvoeders hebben een nadrukkelijke plaats in het traject.