6_caroussel_werken.jpg

Dyslexie

Het belangrijkste kenmerk van dyslexie is dat er een hardnekkig probleem is bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om te leren lezen en hebben vaak een grote achterstand ten opzichte van klasgenootjes. De leesproblemen vallen het meest op als de kinderen hardop moeten lezen. Ze lezen of erg traag en spellend of juist snel en radend. Ook zijn er kinderen die beiden doen. Bij het spellen is ook sprake van hardnekkige problemen. De kinderen maken langdurig veel spelfouten en hebben veel steun nodig van spellingregels. Doordat ze de kennis die ze opdoen ten aanzien van spelling vaak ongestructureerd opslaan in hun geheugen, blijft de kennis niet hangen, waardoor ze spelfouten blijven maken. Veel dyslectische kinderen ervaren ook problemen op andere gebieden. Hierbij kan gedacht worden aan het automatiseren van de tafels of redactiesommen, maar ook aan faalangst en het verdwijnen van de motivatie om te leren.


Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie hebben moeite met het leren en vlot toepassen van rekenen. Ze blijven bijvoorbeeld de tafels en optel- en aftreksommen heel lastig vinden. Vaak hebben ze problemen om met een stappenplan te werken. Ze halen de volgorde van de stappen door elkaar. Andere kenmerken kunnen zijn:

  • problemen met vlot klok kijken
  • cijfers verkeerd lezen en schrijven
  • problemen met tellen
  • problemen met het begrijpen van de basis van het rekenen (waarde van de getallen en verbanden tussen getallen)
  • blijven twijfelen bij eenvoudige berekeningen

Voor meer info:

www.balansdigitaal.nl
www.dyscalculie.org
Dyscalculie dobbelstenen