3_caroussel_boekenkast.jpg

Werkwijze

Voordat er sprake kan zijn van een behandeling, zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden met de ouder(s)/verzorger(s). Meestal volgt dan een onderzoek en een diagnostisch gesprek met het kind. Op basis van deze gegevens en de gegevens van de school, zal een individueel handelingsplan worden opgesteld. Het kind komt 1x per week naar de praktijk voor begeleiding. In overleg met de school is het ook mogelijk om op school te komen.

Privacyverklaring
lettersoep